O klubie

Smart Capital Investors Club został utworzony w III kwartale 2012 roku w Warszawie. Założycielami klubu są Aniołowie Biznesu działający w sieci zarządzanej przez Secus Wsparcie Biznesu oraz menedżerowie wyższego szczebla z dużych korporacji międzynarodowych i rodzimych przedsiębiorstw zrzeszeni przy stowarzyszeniu Finexa i Asset Telescopo. Smart Capital Investors Club jest unikalną instytucją w skali całego kraju, wykorzystującą najlepsze doświadczenia krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Misją Smart Capital Investors Club jest wspieranie polskiej przedsiębiorczości poprzez dokonywanie inwestycji w młode, innowacyjne i perspektywiczne firmy i aktywne wsparcie ich rozwoju poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Członków Klubu.

Głównym zadaniem stawianym dla klubu jest stworzenie efektywnego mechanizmu, który umożliwi zrzeszonym w klubie inwestorom bezpośrednie wspólne dokonywanie inwestycji venture capital w starannie wyselekcjonowane spółki i osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zaangażowanego kapitału.

Realizowane przez nas inwestycje opierają się na dwóch niezbędnych dla młodych przedsiębiorstw filarach: kapitale finansowym oraz kapitale menedżerskim - wiedzy, doświadczeniu i kontaktach biznesowych Członków Klubu. Dzięki tym dwóm uzupełniającym się elementom, efektywniej budujemy wartość przedsiębiorstwa i zwiększamy prawdopodobieństwo zakończenia inwestycji z sukcesem.