Proces inwestycyjny

Wszystkie zgłoszone do Klubu projekty inwestycyjne będą najpierw weryfikowane i opiniowane przez pracowników Klubu. Po pozytywnej wstępnej weryfikacji z przedsiębiorcą podpisywane jest Porozumienie o Zachowaniu Poufności. Następnie pracownicy Klubu będą kontaktować się z przedsiębiorcami w celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji i umawiania roboczych spotkań. Rada Klubu dokonuje pogłębionej analizy i selekcji projektów. Najlepsze ze zgłoszonych projektów będą prezentowane osobiście przez przedsiębiorców lub Radę Klubu podczas regularnych spotkań Klubu odbywających się co najmniej raz na miesiącu w Warszawie. Podczas takich spotkań Członkowie Klubu przeanalizują projekty i podejmą decyzję o inwestycji.