Współpraca z uczelniami i centrami transferu technologii

Zachęcamy uczelnie oraz centra transferu technologii do współpracy z Klubem. Opracowane w Państwa strukturach projekty mogą zostać skomercjalizowane w wyniku współdziałania z nami. Chcemy wspierać polską naukę i komercjalizować osiągnięcia rodzimych naukowców. Chcemy aby potencjał polskich przedsiębiorców i naukowców został efektywnie wykorzystany i wzmocnił rozwój naszej rodzimej gospodarki. Zawsze staramy się zrozumień oczekiwania środowiska naukowego. Zdajemy sobie sprawę, że nauka nie może służyć tylko celom biznesowym, ale mamy nadzieję wspólnie z Wami wyselekcjonować te projekty, które mogą zostać skomercjalizowane. Dostarczamy nie tylko kapitał ale także wiedzę, doświadczenie i kontakty biznesowe.