Współpraca z inkubatorami

Zapraszamy do współpracy fundusze inkubatorowe – utworzone w związku z realizacją działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach kwota 200 tyś euro jest niewystarczająca do założenia i rozwinięcia start’upu. Jesteśmy wstanie dostarczyć także wiedzę, doświadczenie i kontakty biznesowe a więc te elementy, które w uzupełnieniu z kapitałem finansowym dają dopiero możliwość rozwoju młodego przedsiębiorstwa. Zapraszamy Państwa do współpracy przy realizacji inwestycji w start’upy.