Współpraca z inkubatorami

Zapraszamy do współpracy fundusze inkubatorowe – utworzone w związku z realizacją działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach kwota 200 tyś euro jest niewystarczająca do założenia i rozwinięcia start’upu. Jesteśmy wstanie dostarczyć także wiedzę, doświadczenie i kontakty biznesowe a więc te elementy, które w uzupełnieniu z kapitałem finansowym dają dopiero możliwość rozwoju młodego przedsiębiorstwa. Zapraszamy Państwa do współpracy przy realizacji inwestycji w start’upy.

Współpraca z uczelniami i centrami transferu technologii

Zachęcamy uczelnie oraz centra transferu technologii do współpracy z Klubem. Opracowane w Państwa strukturach projekty mogą zostać skomercjalizowane w wyniku współdziałania z nami. Chcemy wspierać polską naukę i komercjalizować osiągnięcia rodzimych naukowców. Chcemy aby potencjał polskich przedsiębiorców i naukowców został efektywnie wykorzystany i wzmocnił rozwój naszej rodzimej gospodarki. Zawsze staramy się zrozumień oczekiwania środowiska naukowego. Zdajemy sobie sprawę, że nauka nie może służyć tylko celom biznesowym, ale mamy nadzieję wspólnie z Wami wyselekcjonować te projekty, które mogą zostać skomercjalizowane. Dostarczamy nie tylko kapitał ale także wiedzę, doświadczenie i kontakty biznesowe.

Współpraca z funduszami VC

Zapraszamy fundusze venture capital do zostania Partnerem Klubu. Współpraca z naszym Klubem umożliwi Państwu dostęp do zweryfikowanych projektów inwestycyjnych poszukujących wsparcia kapitałowego oraz pozwoli na dokonanie koinwestycji w wybrane przedsięwzięcia. Inwestując razem wnosimy do spółki nie tylko kapitał ale możemy także wspólnie wykorzystywać naszą i Waszą wiedzę, doświadczenie i kontakty biznesowe – zwiększamy prawdopodobieństwo na zakończenie inwestycji z sukcesem.