Wymierne korzyści

Wymierne korzyści Smart Capital Investors niesie wiele korzyści dla Was, Inwestorów Indywidualnych:

Dyfersyfikacja ryzyka

Przede wszystkim mamy możliwość dokonywać ko inwestycji z innymi Członkami Klubu. To powoduje, że poszczególny inwestor może w wybrane projekty inwestować jednostkowo mniejsze kwoty kapitału i zdywersyfikować swój portfel i ryzyko.

Przejrzysty instrument finansowy

Klub został stworzony dla nas świadomych inwestorów, którzy chca lokować wolny kapitał bezpośrednio w udziały dynamicznych przedsiębiorstw, dostrzegając możliwość osiągania atrakcyjnych zysków z inwestycji. Smart Capital Investors jest wiec znakomita alternatywa do inwestycji w spółki notowane na NewConnect i funduszy inwestycyjnych. Przy czym w odróżnieniu od wymienionych instrumentów członkowie Klubu mają pełną wiedzę o spółkach wchodzących w skłąd ich portfela inwestycyjnego.

Bezpośredni nadzor nad inwestycja

Smart Capital Investors zabezpiecza interesy członków Klubu w projektach w tym prawo do zarzadzania lub/i kontrolowania spółki, to znaczy także członkowstwo w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej. Nasi członkowie wniosą wiedzę i doświadczenie, ponieważ często przedsiębiorcy popełniają wiele błędów w zarządzaniu ze względu na ich ograniczone doświadczenie

Wiedza i sieć kontaktów

Wyzwaniem dla młodych firm jest wejście na rynek i pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych.. Sukces inwestycji w małe i młode firmy wymaga więc nie tylko wniesienia do spółki wkładu finansowego, ale także i aktywnego podejścia do inwestycji przez nas – Członków Klubu - poprzez wsparcie merytoryczne w zakresie zarządzania i wskazania potencjalnych kontrahentów . Bezcennym jest więc dla przedsiębiorców znalezienie inwestorów, którzy nie tylko zainwestują gotówkę ale także wniosą wiedz branżową, i rozległe kontakty biznesowe Inwestorzy z Smart Capital Investors te cechy posiadają.

Przewaga rynkowa na niszowym rynku

Działając wspólnie w ramach Klubu mamy więcej możliwości a nasze wsparcie daje firmie większe szanse rozwoju a nam większe prawdopodobieństwo zakończenia inwestycji z satysfakcjonującym zyskiem. Powyższe korzyści jakie możemy zaoferować przedsiębiorcom a także unikalne umiejętności akwizycji i selekcji projektów biznesowych dają nam przewagę rynkową i przekładają się na dostęp do najbardziej atrakcyjnych młodych przedsiębiorstw.

Profesjonalizm, Wiarygodność i wzajemne Zaufanie

Częstym problemem występującym na rynku inwestycji kapitałowych jest niedobór informacji lub nieefektywne zarządzanie informacją o projektach inwestycyjnych lub ich pomysłodawcach. Odpowiednia informacja nie dociera do potencjalnych inwestorów lub jest przez nich ignorowana. Profesjonalizm i wiarygodność członków Klubu zapewnia szczelne skanalizowanie informacji o aktualnych możliwościach inwestycyjnych lub ewentualnych zagrożeniach. Dlatego Klub ma charakter zamknięty, gdzie każdy nowy inwestor będzie mógł dołączyć do Klubu za rekomendacją jego obecnych członków.