Dlaczego warto?

Inwestujemy na dynamicznie rozwijającym się rynku. Z roku na rok wzrasta podaż młodych innowacyjnych przedsiębiorców, którzy mają trudności w dostępie do kredytów bankowych czy dotacji bezpośrednich z programów unijnych. W związku z tym coraz częściej zaczynają poszukiwać źródła finansowania swojego rozwoju wśród inwestorów venture capital. Bazując na kilkuletnim doświadczeniu Secus Wsparcie Biznesu w akwizycji projektów, umiejętnościach Członków Klubu selekcji projektów biznesowych i wykorzystując współpracę ze zrzeszeniami przedsiębiorców, uczelniami, inkubatorami przedsiębiorczości i centrami transferu technologii jesteśmy wstanie zapewnić naszych Członkom dostęp do najbardziej perspektywicznych młodych polskich firm.

Działając w ramach klubu Inwestor odnosi wiele korzyści. Przede wszystkim uzyskuje możliwość dokonywania ko - inwestycji z innymi Członkami Klubu. To powoduje, że poszczególny inwestor może w wybrane projekty inwestować jednostkowo mniejsze kwoty kapitału i zdywersyfikować swój portfel. Jesteśmy dzięki temu wstanie zaakceptować wyższe ryzyko, które wiąże się z inwestycjami w start’up i małe firmy znajdujące się u progu swojej działalności. Bezcenna jest też wiedza i sieć kontaktów Członków Klubu. Sukces inwestycji w małe i młode firmy wymaga nie tylko wniesienia do spółki wkładu finansowego, ale także i aktywnego podejścia do inwestycji jak choćby wykorzystania naszych możliwości w pozyskiwaniu kontrahentów dla firm, w które zaangażujemy się kapitałowo. Działając wspólnie mamy więcej możliwości a nasze wsparcie daje firmie większe szanse rozwoju a nam większe prawdopodobieństwo zakończenia inwestycji z satysfakcjonującym zyskiem.

Wiemy jak ważna dla Inwestorów jest wiarygodność i wzajemne zaufanie, dlatego też Klub ma charakter zamknięty. Każdy nowy inwestor, który będzie chciał dołączyć do Klubu musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Radę Klubu i zaakceptowany przez Zgromadzenie jego Członków. Spotkania Klubu będą odbywają się regularnie raz w miesiącu, przede wszystkim w Warszawie. Na każdym spotkaniu Członkowie Klubu mają możliwość zapoznania się z dwoma lub trzema projektami inwestycyjnymi. W ramach Klubu Inwestora są realizowane inwestycje od kilkuset tysięcy złotych do kilku milionów złotych.