Grupa Smart

Rola Smart Capital Investors Spółka  z o.o. w ramach grupy SMART.

Smart Capital Investors Spółka  z o.o. działa w ramach grupy  profesjonalnych inwestorów skupionych w podmiotach gospodarczych „Smart”. Oznacza to, że Smart Capital Investors Spółka  z o.o. jest wspierana merytorycznie i organizacyjnie przez podmioty i osoby fizyczne odpowiednio do ich zakresów działalności i kwalifikacji. Grupa „Smart” jest dobrze zorganizowaną grupą 3 wzajemnie uzupełniających się firm z doświadczonym zespołem pracowników o szerokich kompetencjach oraz platformy internetowej „telescopo”, która spełnia określone zadania w ramach usług dla grupy. Ulotki produktowe w.w. podmiotów są do pobrania w „Materiały do pobrania”.

Do każdej firmy w ramach grupy SMART przyporządkowane są ściśle określone zadania, to znaczy:

Smart Capital Investors Sp. z o. o. jest organem reprezentującym i nadzorującym projekty Smart Capital Investors Club,  Smart Capital Investors zapewnia profesjonalny przebieg wszystkich trzech  etapów inwestycji:

1. Pełni rolę  administratora zabezpieczeń, gdzie reprezentuje Obligatariuszy we wszelkich sprawach związanych z ustanowienionymi na ich rzecz Zabezpieczeń. Wiecej: patrz „Administracja Zabezpieczeniami"

2. Jest również koordynatorem Sieci Aniołów Business. Smart Capital Investors (SAB SCI)

3. Oferuje usługi mediacji gospodarczych. (link do„Mediacje”)

Smart Venture S.A., www.svsa.pl, to fundusz kapitałowy i doradztwo transakcyjne, który:

1. Wspiera emitenta i w razie potrzeby jest współinwestorem jednocześnie.

2. Finansuje sektor Micro i MśiP. Podstawowe produkty Smart Venture S.A. to:

  • Faktoring dla firm z sektora Micro i MśiP
  • Program finansowania dostawców
  • Finansowanie obecnych i przyszłych kontraktów handlowych do 1 miliona złotych: „Smart Cash”
  • Finansowanie obecnych i przyszłych kontraktów handlowych powyżej 1 miliona złotych: „Smart Bonds”

 

Falco Advisers Sp. z o.o. falcoadvisers.pl, kancelaria prawna specjalizująca się głównie w prawie spółek, prawie gospodarczym i dotacjach unijnych.

Platforma „telescopo” jest narzędziem IT, szeroko pojętym produktem FinTech. Informacyjno-transakcyjna platforma "telescopo" wykorzystywana jest głównie do niepublicznej emisji obligacji na polskim rynku kapitałowym i dla inwestycji aniołów biznesu i działa razem w środowisku biznesowym Smart Capital Investors Sp z o.o.,/ Smart Venture S.A., . Platforma jest wykorzystywana przez Smart Capital Investors Sp z o.o.,/ Smart Venture S.A., pod nazwą iClub.