Nasi mediatorzy

    

PAWEł P. MLICKI, PhD

Jest psychologiem społecznym, mediatorem w sprawach gospodarczych zrzeszonym w Polskim Centrum Mediacji. Pracuje też jako konsultant organizacyjny i wykładowca zajmując się m. in. etyką zawodową i działaniami antykorupcyjnymi, zarządzaniem zmianą, optymalizacją planowania czasu pracy i współpracą międzynarodową w ramach Unii Europejskiej.

Po kilkunastu latach pracy naukowej i dydaktycznej na uniwersytetach w Polsce i Holandii kontynuował karierę jako doradca holenderskiej policji i Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze międzynarodowej współpracy w zwalczaniu ciężkiej, zorganizowanej przestępczości. W ramach tej pracy był między innymi odpowiedzialny za wdrożenie dwóch dużych europejskich projektów w Polsce, a jako short term expert brał udział w realizacji szeregu projektów w innych krajach Europy Środkowej. 

Ostatnie osiem lat pracował jako zastępca dyrektora w polskiej filii Dehora Consultancy Group, holenderskiej organizacji specjalizującej się w optymalizacji planowania korporacyjnego czasu pracy.

Od wielu lat współpracuje jako wykładowca z European Institute of Public Administration w Maastricht i z École nationale d'administration w Strasburgu.

Był członkiem Rad Nadzorczych firm Job Net oraz PZU NFI Management. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Smart Venture S.A. oraz członkiem Zarządu Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej.

 

 

 

    

JAKUB ŚWITLUK

Zawodowy mediator.

Wykształcenie: prawo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Executive MBA (Politechnika Warszawska z London Business School, HEC Paris, NHH Bergen), Studium Trenerów (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji).

Praktyka zawodowa w szeregu branż, m.in. jako dyrektor handlowy, dyrektor oddziału, główny specjalista, doradca zarządu, członek zarządu sp. z o.o., a także członek władz stowarzyszenia i izby gospodarczej. Kilkanaście szkoleń, warsztatów i seminariów z zakresu mediacji.

Doświadczenie: głównie sprawy gospodarcze, kilkaset mediacji, wartości sporu do setek milionów złotych, również podmioty państwowe, samorządowe, zagraniczne, w upadłości; także mediacje pracownicze, cywilne, rodzinne, karne.

Specjalizacja: budownictwo i drogi, ubezpieczenia i bankowość, sektor publiczny, telekom i IT, sieci handlowe, media i reklama, medycyna i farmacja, usługi profesjonalne, przemysł, transport, turystyka.

Stały mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego w Warszawie. Współpracuje z Polskim Centrum Mediacji, Centrum Mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego, Centrum Mediacji Lewiatan, Międzynarodowym Centrum Mediacji