Krótki opis menu

MENU

Uwaga: Menu róźni się w zależności od uprawnień i roli Użytkownika w Serwisie.

Menu

Opis

Pulpit

q Ekran administracji własnymi danymi (hasło, dane korespondencyjne, podpis)

Market

q Koszyk oferowanych Produktów/Projektów: część informacyjna/transakcyjna

q Opis Produktu/Projektu i załączone zbiory (linki)

Moje Produkty

q Lista Produktów w raz Opisami Produktów, którym jest zainteresowany Użytkownik (od       „zainteresowania” do zakupu i umorzenia/zapadalności )

q Wysłane deklaracje zainteresowania Produktami/Projektami

q Kalendarz przepływów finansowych generowanych przez Produkty/Projekty

Firmy

q Witryny Firm korzystających z Serwisu, do których Użytkownik ma dostęp

Emisje

q Stan i kalendarz Produktów i Firm, do których Użytkownik ma dostęp

q Kreator dokumentów wysyłanych do Użytkownika

Komunikacja

q Kreator wysyłania wiadomości do Użytkowników wewnątrz i na zewnątrz Serwisu

Administracja

q Proces wprowadzenia nowego Użytkownika

q Proces wprowadzenia nowej Firmy

q Proces wprowadzenia i definicji Produktu/Projektu danej Firmy na Witrynie danej Firmy

q Proces zapraszania Użytkowników do zapoznania się z Opisem, Propozycją Nabycia Produktu lub   Projektu

q Edycja i raporty Produktów w Serwisie

q Edycji i raporty Firm w Serwisie

 

STANY PRODUKTÓW / PROJEKTÓW

Stany Produktów prezentowane w Serwisie, nadawane  poszczególnym Produktom/Projektom są następujące:

Stan

Opis

 

Projekt

 

Produkt ma stan „Projekt” w okresie „przygotowania”Produktu / Projektu dla Inwestora

 

Oferta

 

Produkt ma stan „Oferta”, gdy jest oferowany Inwestorom

 

Anulacja

 

Produkt ma stan „Anulacja”, gdy oferowany Produkt /Projekt nie spotkał się z zainteresowaniem Inwestorów

 

Aktywna

 

Produkt ma stan „Aktywna”, gdy oferowany Produkt /Projekt został sfinansowany przez Inwestorów.

 

Spłata

 

Produkt ma stan „Spłata”, gdy Produkt został umorzony lub splacony lub  zakończony

 

Trudna

 

Produkt ma stan „Trudna”, gdu Produkt nie jest splacony w terminie lub nastąpił przypadek naruszenia lub jest w okresie restrukturyzacji, do czasu otrzymania stanu „Aktywna” lub „Splata”.

 

STATUSY INWESTYCJI UŻYTKOWNIKA

Statusy inwestycji Użytkowników prezentowane w Serwisie - nadawane posczególnym Produktom dla danego Użytkownika - są następujące: ZainteresowanyChce Kupić,  Zainwestowałem, Umorzono.