Witamy w Smart Investors!

Naszym Celem jest stworzenie efektywnego mechanizmu, który umożliwi zrzeszonym w nim inwestorom dokonywanie bezpośrednio inwestycji typu venture capital a przedsiębiorcom znalezienie inwestorów, którzy nie tylko zainwestują gotówkę ale także wniosą wiedze branżową i rozległe kontakty biznesowe.

Nasz cel realizujemy poprzez powołanie następujących struktur:

  1. Smart Capital Investors Club
  2. Smart Capital Investors

Smart Capital Investors Club jest platformą inwestycyjną , która na podstawie wielobranżowego know how swoich członków będzie dokonywać akwizycji i selekcji inwestycji.

Smart Capital Investors Sp. z o. o. jest organem reprezentującym i nadzorującym projekty Smart Capital Investors Club, gdzie wspólnicy są zarazem członkami Rady Smart Capital Investors Club.

Smart Capital Investors zapewnia profesjonalny przebieg wszystkich trzech etapów inwestycji:

  1. Akwizycja i Selekcja Projektu
  2. Zarządzanie projektem
  3. Wyjście z inwestycji

Smart Capital Investors zabezpiecza także ramowe umowy partnerskie z funduszami venture capital i innymi partnerami, które oprócz możliwości wspólnej realizacji projektów, dodatkowo będą regulować możliwości wyjścia z inwestycji oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego.