Zasady Korzystania

REGULAMIN

Zarejestrowany Użytkownik, który chce korzystać z iClub jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu zawartego w zakładce „Pulpit” serwisu iClub przed rozpoczęciem korzystania z usług. Nie wyrażenie zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza całkowity brak możliwości korzystania z usług świadczonych w ramach iClub.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Smart Capital Investors sp. z o.o. nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych między Użytkownikami a Przedsiębiorcom za pośrednictwem Serwisu oraz nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tych umów z jakichkolwiek przyczyn. Inwestorzy i Przedsiębiorcy są wyłącznie odpowiedzialni za wszystkie zobowiązania zawierane za pośrednictwem lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności, lecz nie wyłącznie, za wszelkie należności publicznoprawne i płatności.
  2. Smart Capital Investors sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników lub Przedsiębiorców oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub postanowieniami Regulaminu Serwisu.
  3. Smart Capital Investors sp. z o.o. dołoży należytej staranności przy weryfikacji materiałów zamieszczonych w Serwisie. Jednakże Smart Capital Investors sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek niezgodności Stanu Produktu ze stanem faktycznym.
  4. Administrator Serwisu nie udziela gwarancji, że korzystanie Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Smart Capital Investors sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom Serwisu oraz osobom kontaktowym, których dane zostaną wprowadzone przez Użytkowników, realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zbiór danych osobowych użytkowników Serwisów został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy jest Administrator Serwisu.

KOMUNIKACJA

Użytkownicy Serwisu mają obowiązek komunikowania się z innymi Użytkownikami Serwisu tylko za pośrednictwem Witryny lub z każdym Użytkownikiem indywidualnie wykorzystując tylko dane zawarte w Koncie Użytkownika i przekazanym Przedsiębiorcy. iClub obsługiwany jest na wszystkich urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. Każde połaczenie jest dedykowane wyłącznie dla zarejestrowanego użytkownika.

DOSTĘP DO ICLUB

Dostęp do iClub, jest tylko możliwy za pomocą dedykowanego linka lub wymaga od użytkownika dokonania rejestracji  na stronie www.smartinvestors.pl za pomocą loginu i hasła (Klawisz „Przejdź do iClub”). Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.

ADMINISTRATOR SERWISU, WŁAŚCICIEL SERWISU

Assets Telescopo Jacek Zając.